Nyheter om mänskliga rättigheter i Belarus

Artiklar märkta Vitryssland

Pavel Vinahradau fängslad på nytt

pavel-vinogradov-2011-4-28-5-30-21

Pavel Vinahradau har än en gång dömts till fängelse – denna gång i tolv dagar – för sitt regimkritiska engagemang. I söndags genomförde han tillsammans med en kollega en aktion utanför tunnelbanestationen Njamiha i centrala Minsk. Vid själva uppgången till … Läs mer

Svartlistade KGB-chefer befordrade

siarhejenka

Viktar Vjahera blev nyligen entledigad från sitt uppdrag som förste vice chef för den belarusiska säkerhetstjänsten KGB. I den rollen ansvarade han bland annat för utredningen av terrordådet i Minsks tunnelbana 2011 och rättsprocessen mot en av landets främsta människorättsförsvarare, … Läs mer

Politisk fånge isolerad efter bokutgivning

alinevitj 2

Ihar Alinevitj sitter fängslad sedan november 2010, mot sitt nekande dömd till åtta års fängelse för att ha medverkat i attentat mot offentliga byggnader i Belarus (Vitryssland). Människorättsförsvarare i landet betraktar honom som en politisk fånge, på grund av grova … Läs mer

Säkerhetstjänsten förbereder sig för presidentval?

kgb

De senaste veckorna har företrädare för demokratirörelsen i Mahiljou märkt av en påtagligt stegrad aktivitet från säkerhetstjänsten KGB:s sida. Bedömare menar att det sannolikt är ett tecken på att KGB börjat förbereda sig för nästa presidentval, planerat till 2015. Flera … Läs mer

Utrikesminister förespråkar Internetcensur

makej 2

Vid ett möte för utrikesministrarna i OSS – Oberoende staters samvälde – i Tasjkent nyligen enades man om en ambition att genom samverkan bekämpa brott som begås via Internet. Ett av mötets viktigaste resultat blev undertecknandet av ett samarbetsavtal som … Läs mer

Pressfoton extremiststämplade

book

I november 2012 beslagtog belarusiska (vitryska) tulltjänstemän 41 exemplar av fotografi-boken ”Pressfoto från Belarus 2011” vid en gränspassage till Litauen. Böckerna skickades till säkerhetstjänsten KGB för analys. Nu har en brottsutredning inletts eftersom en av KGB tillsatt expertkommission kommit fram … Läs mer

Lokal människorättshemsida hackad

magiliu-sait

Den belarusiska (vitryska) människorättsorganisationen Vjasnas lokalavdelning i Mahiljou har fått sin hemsida hackad. Häromdagen publicerades en artikel på hemsidan, signerad Barys Buchel, en av stadens mest framträdande människorättsförsvarare. I artikeln framförs bland annat hot mot en oberoende lokaljournalist. Buchel meddelar … Läs mer

FN underkänner repressiva lagar om MR-finansiering

souhayr-belhassen

FN:s människorättsråd har antagit en resolution som slår fast det oacceptabla i att via lagstiftning förbjuda finansiering av människorättsförsvarares arbete eller på andra sätt framställa detta som illegitimt på grundval av dess finansieringskällor.  Resolutionen är ett svar på en allt … Läs mer

Microsoft ger information till KGB

bastunets

En färsk rapport från Microsoft väcker oro inom den belarusiska (vitryska) demokratirörelsen. Företagets beredskap att lämna ut användarinformation till landets säkerhetstjänst kan få ödesdigra konsekvenser för dem som arbetar mot förtrycket i Belarus. Belarusiska regimkritiker är väl medvetna om att … Läs mer

Fängelse för kvinnodagsprotest

tsiurava

Valjantsina Tsiurava – aktiv i den oppositionella rörelsen Europeiskt Belarus (Vitryssland) – genomförde på den internationella kvinnodagen den 8 mars en egen aktion på Kamarouski-marknaden i Minsk. Idag dömdes hon till tre dagars fängelse för sin handling. Tsiurava höll upp … Läs mer


Sida 8 av 23« Första...678910...20...Sista »