Nyheter om mänskliga rättigheter i Belarus

Advokater i Belarus under tryck från regimen

Sannikaus advokat Maryna Kavaleuskaja

Med anledning av fortsatta påtryckningar mot oberoende advokater har den belarusiska (vitryska) människorättsorganisationen Centrum för Rättslig Omvandling nu vänt sig till FN:s särskilde rapportör för domares och advokaters oberoende, Gabriela Knaul. Organisationen uppmanar Knaul att förlägga ett tjänstebesök till Belarus samt att låta genomföra en särskild undersökning kring arbetsförhållandena för advokater i landet.

De juridiska ombud som har företrätt, och fortfarande företräder, offren för den politiska repressionen efter presidentvalet den 19 december 2010, har utsatts för allvarliga påtryckningar. Repressalier mot enskilda rättsombud fungerar samtidigt som varningar mot hela advokatsamfundet. Särskilt utsatta har ombuden för de forna presidentkandidaterna och deras närmaste medarbetare varit. Flera av dem har till exempel fråntagits sina yrkeslicenser i anslutning till de politiskt motiverade rättsprocesserna i presidentvalets efterföljd.

Senast drabbad är den forna presidentkandidaten Andrej Sannikaus nuvarande advokat, Maryna Kavaleuskaja, som för ett par dagar sedan förvägrades lämna landet. Den belarusiska gränspolisen stoppade henne vid en gränsövergång mot Litauen och satte en stämpel om utreseförbud i hennes pass. Dagen därpå fick hon från den lokala myndighet hon hänvisats till förklaringen att beslutet grundade sig på ”underlåtelse att inställa sig efter kallelse om militärtjänstgöring”. Med tanke på att det inte finns någon kvinnlig värnplikt i Belarus är det att betrakta som en ”absurd och löjlig förklaring, utan koppling till hennes person”, enligt Kavaleuskaja. Då hon tog frågan vidare till försvarsministeriet fick hon följaktligen också beskedet att ingen begäran om utreseförbud utgått från deras sida.

Det är Kavaleuskajas utsatta situation som är den direkta anledningen till att Centrum för Rättslig omvandling nu vänder sig till FN:s särskilde rapportör.

Källa: Naviny.by, Chartyja 97


Nästa sida